Volejbalový klub SK Třebín pořádá celoročně nábor nových hráček do volejbalových přípravek, nejvhodnějším je však pro hráčky měsíc září, kdy nastupuje nejvíce nových volejbalových nadějí a tak jsou všichni na stejné základní čáře. Nábor se týká dětí navštěvujících základní školu, a to od 1. do 4. třídy,  starší pouze pro případné  doplnění týmů , rozhodující je chuť do volejbalu.

Nevadí, že dítě neumí zatím nic, pod vedením našich zkušených trenérů je to naučíme. Sport je pro dítě nejlepším využitím volného času, nejlepší volbou pro děvčata je volejbal a ten je v Českých Budějovicích s ohledem na dosahované výsledky sportem číslo 1! Nebojte se připojit k nám, ke klubu s 21 – letou tradicí, který je tradičním účastníkem mládežnické 1.ligy a dalších republikových a regionálních soutěží a úzce spolupracuje s nejvýznamnějším jihočeským oddílem VK Madeta, který je ženským protějškem úspěšného mužského VK Jihostroj! Zázemím oddílu je ZŠ Máj I, která nabízí všem našim hráčkám potřebný komfort pro trénování za každého počasí.
Jak se přihlásit?

Vyplňte přihlášku.  Nejlépe je však podívat se přímo na jeden z tréninků dle rozpisu a následně kontaktovat jednoho z trenérů.

PRIHLASKA SK 2020 včetně GDPR

Poté předložte lékařem potvrzenou žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu:

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

a vítejte v našem žlutočerném klubu 🙂