Na základě Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KANV účinného od 30.9.2021 již není nutné prokazovat hráčkami bezinfekčnost na tréninkovou přípravu.  Zůstává pouze povinnost pro trenéry vést evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Jde-li však o zápasy a turnaje, je účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu stále podmíněna doložením bezinfekčnosti.

Stále žádáme rodiče i hráčky, aby se neúčastnili našich akcí, pokud budou vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 (například: teplota 37C°; a více, suchý kašel, obtíže s dýcháním, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, únava, méně často zažívací obtíže.) Přejeme si, aby sport už jel ve svých standardních kolejích a udělejme proto všichni maximum.

Vaši trenéři.