Milé hráčky, vážení rodiče a přízniivci

takto lze provozovat  naše sportovní aktivity od 22.11.2021 :

OBECNÁ PRAVIDLA 

 • Zakazuje se účast na jakékoliv akci osobám, které se mají účastnit akce, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 
  • zejména teplota , kašel, obtíže s dýcháním, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, ztráta čichu / chuti
 • Děti do 12 let nemusí prokazovat vůbec nic (bod 14.d) MO)
 • Stále je nutná osobní hygiena – zejména rukou před a po tréninku, dezinfekční prostředky jsou k dispozici.

TRÉNINKY (pravidelné aktivity v neměnném kolektivu):

 • Trenéři vedou přesnou evidenci a kontakty na přítomné hráčky a 30 dní tuto evidenci uchovávají (bod 14.d) MO) 
 • BEZ PROKAZOVÁNÍ BEZINFEKČNOSTI  (podmínky O-N) (bod 14.b.ii MO)
 • Zákaz vstupu jiným osobám nesplňujícím bezinfekčnost (podmínky O-N) (bod 8. a 17. MO)

UTKÁNÍ /TURNAJE (nepravidelné aktivity, setkání různých sportovců):

 • Trenéři vedou přesnou evidenci a kontakty na všechny přítomné osoby (hráčky i soupeřů, rozhodčích a dalších přítomných a 30 dní tuto evidenci uchovávají (bod 14.d) MO)
 • DO 20 PŘÍTOMNÝCH OSOB CELKEM –  jako doposud – jen evidence, BEZ PROKAZOVÁNÍ BEZINFEKČNOSTI (bod 14.d)
 • Pokud je v jeden čas na jednom místě VÍCE NEŽ  20 osob – organizátor kontroluje u všech (hráčky, rozhodčí, zapisovatelé diváci, splnění podmínek (bod 17.)
  • dokončené očkování
  • nemoc (180 dní)
  • PCR test 7 dní platnost pouze pro sport– ale uznatelný pouze u  (bod 14.d) a 17. MO)
   • osob do 18 let věku
   • Kontraindikace očkování potvrzená lékařskou zprávou
   • Osoby s nedokončeným očkováním
  • NEUZNÁVAJÍ SE ŽÁDNÉ JINÉ SAMOSTESTY ,  ANTIGENNÍ TESTY –  ani ty ve školách a ani PCR testy u jiných osob než vyjmenovaných výše.
 • NIKDO KDO NESPLŇUJE NESMÍ BÝT NA UTKÁNÍ PŘÍTOMEN!!!:
 • Zákaz vstupu jiným osobám nesplňujícím bezinfekčnost (podmínky O-N) (bod 8. a 17. MO)

Opatření MZ:  zde zejména body 8. 13.14 a 17,  

Výkladové Stanovisko ČUS :  zde  

Věříme, že  za výše uvedených podmínek budeme moci v našem krásném sportu pokračovat  …

Vaši trenéři.