Rozjíždí se nová volejbalová sezóna 2023/24 a tady jsou základní informace k jejímu průběhu:

 • Vše podstatné naleznete na našich webových stránkách: sktrebin.cz
 • Tréninky budou v letošním roce jako obvykle v tělocvičnách na ZŠ Máj I, M.Chlajna 21, České Budějovice, 37005. Časy pro jednotlivé kategorie naleznete zde: https://sktrebin.cz/treninky/
 • Termíny soutěží pro jednotlivé kategorie naleznete v Kalendáři akcí na sktrebin.cz. Celkový přehled všech kategorií na titulní straně – přehlednější akce konkrétní věkové kategorie po kliknutí na příslušnou věkovou kategorii v sekci „Naše týmyVšechny turnaje a zápasy jsou avizovány s dostatečným předstihem, účast nominovaných hráček na nich je pochopitelně nutná!!! Volejbal je krásný kolektivní sport, kde je každá hráčka týmu potřebná.
 • Oddílové členské příspěvky na tuto sezónu budou vybírány ve výši 4000,- Kč (žákyně ZŠ Máj I – 3500,- Kč) ve dvou splátkách:
  • První platbu ve výši 2000,- Kč pro všechny prosíme zaplatit do 15.října, doplatek ve výši 2.000,- (žákyně ZŠ Máj I – 1.500,-) se pak do 31.1.2024. 
  • Forma platby:
   • v hotovosti trenérovi (proti PPD)
   • na účet: Poštovní spořitelna č.ú. 262 137 138/0300  (do poznámky k platbě:  jméno, přijmení a rok narození hráčky)
 • Pokud by se rodičům hráčky podařilo zajistit pro oddíl sponzorský dar 5000,- Kč a vyšší, pak bude od hráčky vybírán pouze evidenční členský příspěvek ve výši 500,- (400,- a 100,-) Kč. S tím souvisí i následující prosba. Máte-li možnost Vy sami nebo někdo ve vašem okolí, přispět na provoz našeho oddílu jakýmkoliv finančním obnosem v podobě sponzorského daru, budeme velmi rádi, náklady v letošní sezóně skutečně ve všech položkách rozpočtu výrazně narostly.
 • Další možnost formy úhrady je pro ty co splňují podmínky přes Jihočeský kraj – Pomáháme s kroužky.
  Více  zde: https://krouzkyprojihocechy.cz/volejbal-6
 • Děvčata musí (předpis ČVS) absolvovat lékařskou prohlídku. Formulář zde.
 • Dále velmi prosíme o pomoc při dopravě děvčat na krajské soutěže a případně přípravné turnaje mimo Č. Budějovice  a umožnění účasti děvčat na těchto akcích.
 • Od všech hráček, které se budou účastnit vícedenních turnajů, budeme vybírat příspěvek na částečné pokrytí nákladů ve výši 400-700 Kč. Všechny ostatní náklady hradí oddíl z vlastního rozpočtu.

Velmi děkujeme všem za pochopení, pomoc. Jakékoliv Vaše případné dotazy zodpovíme před či po tréninku nebo telefonicky.

Kontakty na odpovědné osoby jednotlivých kategorií SK Třebín:

DRUŽSTVO Trenér email GSM
JUNIORKY Michal Kubát kubat.michal@gmail.com 607 774 171
KADETKY Luboš Staněk reditel@zsmaj.cz 774 646 599
LVÍČATA Michal Kubát kubat.michal@gmail.com 607 774 171
STARŠÍ ŽÁKYNĚ Dagmar Kubátová kubatovadasa@gmail.com 728 201 000
MLADŚÍ ŽÁKYNĚ Hanuš Petráň hany.petran@post.cz 777 089 727
PŘÍPRAVKA Dita Staňková dita97@seznam.cz 724 290 606